Özbekistan da İthal Mallar İçin Tarife Kotaları Uygulanacak

02.12.2021 tarihli ve 728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ithal mallara tarife kotalarının uygulanması prosedürüne ilişkin Yönetmelik onaylandı. Mezkur Yönetmelik, Cumhurbaşkanı'nın 21.08.2020 tarihli ve PQ-4812 sayılı "Yerel üreticileri desteklemek için ek önlemler hakkında" Kararı uyarınca kabul edildi. Yönetmeliğe göre tarife kotası; belirli türdeki malların belirli bir dönem boyunca belirli miktarda ithal edilmesi durumunda daha düşük gümrük vergileri uygulanmasını öngören, bu miktarı aşan durumlarda ise mevcut gümrük vergilerinin uygulanması olarak tanımlanmıştır.


Menşei diğer ülkeler olan ve Özbekistan gümrük bölgesine ithal edilen mallara yönelik tarife kotası hacmi, süresi ve gümrük vergisi oranı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Tarife kotaları, Özbekistan Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı kararına göre ithalatçılar arasında dağıtılır.

Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı ve Antimonopoli Komitesi ile birlikte, tüketim hacimlerini, üretim kapasitelerini ve iç piyasa fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak tarife kotalarının getirilmesi konusunda yılda en az bir kez Bakanlar Kuruluna öneriler sunar.

İşletmenin, tarife kotalarını uygulamak için Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı'na başvurması gerekir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bakanlar Kurulu, sunulan tekliflere dayanarak tarife kotaları hacimlerinin belirlenmesi veya belirlenmemesi, onların süre ve oranları hakkında nihai bir karar alır. Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı, tarife kotalarının uygulanmasına ilişkin basında ve kendi resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre tarife kotası hacimlerinin dağıtımı için 10 iş gününde yerleşiklerin (resident) başvurularını kabul eder.

Belge Ulusal Mevzuat Veritabanında yayınlanmıştır ve 03.03.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.