Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938) Akaryakıta kur ve hammadde kaynaklı gelecek indirimlerin yansıtılmayıp, bu miktarın vergi olarak alınmasına dair cumhurbaşkanı kararı