Ülkemiz Menşeli Gökkuşağı Alabalıkları İthalatına Karşı

Birleşik Krallık Tarafından Ülkemiz Menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları” İthalatına Karşı Uygulanan Telafi Edici Vergi Önlemi Kapsamında Yürütülen Geçiş Gözden Geçirme Soruşturmasında Nihai Karar Alındı.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli gökkuşağı alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygulanmaya devam etmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin, Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından bir geçiş gözden geçirmesi yürütülmektedir.

Otorite tarafından yayımlanan nihai kararda, önlemin 30 Ocak 2026 tarihine kadar uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir. Öte yandan, firmalarımıza uygulanan %1,5 ile %9,5 arasında değişen telafi edici vergi marjlarının yeniden hesaplanması, ülkemizden soruşturma döneminde yapılan ithalat olmaması, zarar döneminde ise çok az miktarda ithalat olması sebebiyle uygun görülmemiştir.

Söz konusu karar https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TS0002/?cookie-policy-updated=1 adresinde yer almaktadır.