İhracat Beyannamelerinde Düzeltme

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nun "İhracat Beyannamelerinde Düzeltme" konulu yazısi...