İNGİLTERE - AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ TAŞIMALARDA GÜMRÜK İŞLEMLERİ

IRU’dan alınan bilgilendirmeye istinaden; Brexit süreci ile Avrupa Birliğinden ayrılan Birleşik Krallık gümrük prosedürlerindeki yeni güncellemeler paylaşılmıştır. Bu çerçevede, Büyük Britanya arasında yapılacak tüm taşımalarca tam gümrük kontrolü uygulanacaktır.


Yük Taşıtı Hareket Hizmetini (Goods Vehicle Movement Service-GVMS) uygulayan limanlardan mal taşıyan herhangi bir karayolu yük taşıma operatörünün, Birleşik Krallık içinde mal taşıyabilmek için GVMS'ye kaydolması (nasıl devam edileceğine ilişkin https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service adresine bakın) ve bir Goods Movement Reference (GMR) / Yük Hareket Referansı (GMR) alması gerekmektedir.

Taşıma operatörleri, kesinleşmiş bir GMR olmadan limana gitmemelidir. GVMS'yi kullanmak için nakliyecilerin aşağıdakilere ihtiyacı olacaktır:

• GB Economic Operators Registration and Identification number (GB EORI) / GB Ekonomik Operatörler Kayıt ve Kimlik numarası;
• Government Gateway Hesabı; (https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds)
• GVMS'ye erişim.

ÖNEMLİ NOT: GB EORI numarası almak ve GVMS erişiminin elde edilmesi 5 gün kadar sürebilir.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle, malların muayene için belirtilen gümrüğe ulaşmaması hallinde, nakliyeciler ve/veya sürücüler 2.500 GBP'ye kadar çıkabilen para cezalarına maruz kalabilir. Kontrollerle ilgili herhangi bir mesajın sürücülere iletilmesi sorumluluğu nakliyecilere ait olup; nakliyeciler, sürücülerinin bilgilendirildiğinden emin olmalı ve olası bir muayenenin gerekli olup olmadığının kontrollerini sağlamalıdır.

Sürücüler ayrıca https://www.tax.service.gov.uk/driver-inspection-notification/start adresindeki "inceleme gerekip gerekmediğini kontrol edin" (check if you need to report for an inspection) hizmetini kullanarak GMR'nin durumunu kendi kendilerine kontrol edebilirler.