İTHALAT BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

03.01.2022 tarihinden itibaren kontrol belgesi onayı talep edilen ithalat başvurularında 31.12.2021 tarihli 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20) gereği başvuru doküman tipine göre talep edilen bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından elektronik imzalı veya düzenleyen firma tarafından ıslak imzalı suretleri ile Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı, İthalat Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.