İthalatçıların Yeni Mevzuata Göre Ticari Sicillerini Yenilemesi

Cezayir’de ithal ettiği eşyayı olduğu gibi tekrar satışa sunan ithalatçılara dönük olarak 2021 yılının Mart ayında getirilen yeni yükümlülükler çerçevesinde uyumlaştırma işlemleri için süre tanınmıştı.Bu süre içinde yeni yükümlülüklere uyum sağlayamayan ithalatçılar için 26-31 Aralık 2021 tarihlerinde istisnai bir son imkan tanınacağı Cezayir Ticaret Bakanlığınca duyurulmuştur. Duyuruda ayrıca, yeni ithalatçı kayıtlarının 2 Ocak 2022 tarihi itibariyle başlayacağı belirtilmiştir.