01/01/2022 Tarihli ISGUM Kontrol Belgesi Ücretleri hakkında Duyuru

Enstitü Başkanlığımızca ilgili firmaların talebi üzerine verilen Kontrol Belgesi ücreti, 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile 826 TL (KDV dâhil), analiz ücreti(analiz gerektiren Tolüen ve Ksilen izomerleri için) 1217,76 TL (KDV dâhil) olmuştur...

01/01/2022 Tarihli ISGUM Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Duyuru

Enstitü Başkanlığımızca, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat 13) kapsamında ilgili firmalar ve şahıslar (şahıs firmaları) tarafından talep edilen ve Kontrol Belgesi başvurularında istenilen, ithalatı yapılan kimyasala ait Türkçe Güvenlik Bilgi Formunun (GBF),


hazırlandığı dönemde geçerli bir sertifikaya sahip kişice hazırlanmış olmasının yeterli olacaktır. GBF de meydana gelecek her türlü değişikliğin veya güncellemenin ilgili kurum, firma ve/veya kişilere bildirilmesinin ve uygulamasının bildirimi tamamen ithalatı yapan firmanın sorumluluğundadır. Bu sebeple başvuru sırasında kullanılan belgelerin geçerli ve en son hali olduğu ilgili mevzuat çerçevesinde kabul edilecektir.

Örnek olarak, 02 Ocak 2018 tarihinde alınan ve 02 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olan bir GBF Hazırlayıcı sertifikasına sahip kişice hazırlanan GBF, 2022 yılı ve daha sonraki zamanlarda da geçerli kabul edilecektir. GBF de meydana gelen her türlü yenilenme ve farklı bir değişikliğin bildirimi tamamen İthalatçı firmanın sorumluluğundadır.