2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme

Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ile ekleri ilişikte gönderilen yazılarda, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 15/11/2021 tarihli bilgilendirme yazısına atıfla;...