2021 Yılında 25 TL olan kayıt belgesi tutarı 2022 yılı için 35 TL

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, ilgili Tebliğlerin hükümleri gereği “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı aranmaktadır.


 

 

2021 yılında Rusya ile Çin arasındaki ticaret rekor düzey

Çin'inGümrük İdaresi, 2021 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaretin önceki döneme göre yüzde 35.8 artış kaydettiği ve 146 milyar 880 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. Çin'in Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, 2021'de Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın bir önceki döneme göre yüzde 37.5 oranında artarak 79 milyar 320 milyon dolar, Çin'in Rusya'ya yaptığı ihracatın da yüzde 33.8 artarak 67 milyar 567 milyon dolar seviyesine geldiği ifade edildi.