2022/16 Sayılı Tebliğ ile 2022/18 sayılı Tebliğ HATALI GTIP LER

igmd Derneğin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne muhatap 06.01.2022 tarih, 2022/0120-BU sayı ve “2022/16 Sayılı Tebliğ’in kapsamı EK-1 Liste ile 2022/18 sayılı Tebliğin 1 No.lu ekinde yer alan düzeltmeler” konulu...