2022 YILI ITHALAT TEBLİĞLERI

2022 YILI ITHALAT TEBLİĞLERI 31/12/2021 tarihli ve 31706 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de YAYIMLANDI...

2022 Yılı İthalat Tebliğleri genel değerlendirme

Bir cok eşyanın ithalatındaki izin ve uygunluk süreçlerini düzenleyen İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır. Önceki seneye göre Tebliğlerdeki değişikliklere ilişkin genel değerlendirmeler


Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış sadece 8704 tarife pozisyonundaki “Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)” tanımlı taşıtların GTİPlerinde korelasyon nedeniyle değişiklik olmuştur.

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış sadece “Yarı römorkler için çekiciler” korelasyon nedeniyle 8704.21 alt pozisyonu altındaki yeni GTİPleriyle Tebliğ eki listede yer almıştır.

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8):Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış sadece “İnsansız hava taşıtları” başlığıyla yeni oluşturulan 8806 tarife pozisyonu listeye korelasyon nedeniyle eklenmiştir. Daha önce 8525.80 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kameralı insansız hava araçları (drone) Tebliğ kapsamına alınmıştır.

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14): 2903.71.00.00.00 GTİP'li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatındaki kota 100 tondan 50 tona düşürülmüştür. Ayrıca Tebliğ eki listelerde korelasyon nedeniyle değişiklikler olmuştur.

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16): Daha önce 3002.90.50 tarife pozisyonunda bulunan “mikrobiyal gübreler” in tarife pozisyonu 3002.49.00 olarak değiştirilmiştir.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış. Ancak korelasyon nedeniyle 28 adet eşya yeni GTİPleriyle listeye eklenmiştir.

2022 Yılı Değişen GTIP KORELASYON TABLOSU.

2021-2022 Yılı Değişen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu KORELASYON TABLOSU...

2022 Yılı Gümrük Tarife Cetvelinin Karşılaştırma Tablosu

? İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği -2021 – 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Karşılaştırma Tablosu...

2022 YILI ITHALAT TARIM ÜCRET BİLGİLERİ

2022 YILI ITHALAT TARIM ÜCRET BİLGİLERİ