31432 Sayılı Resmi Gazete

23 Mart 2021 Tarihli ve 31432 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.