03 Temmuz 2021 Tarihli ve 31530 Sayılı Resmi Gazete

03 Temmuz 2021 Tarihli ve 31530 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur