93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “93-4002 Sayılı BKK Ek Mali Yükümlülük Hk” konulu cevap yazısı...