5. mükerrer sayılı Resmî Gazete

31/12/2021 tarihli ve 31706 5. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik, Tebliğler, Kurul Kararları, Yargıtay Kararları ile Sayıştay Kararı yayımlanmıştır...