8415.10 ve 8415.90 GTIP e Dampinge Karşı Soruşturmasi

Arjantin'de yayımlanan 9/11/2021 tarihli ve 758/2021 sayılı Yönetmelik kapsamında; 8415.10 ve 8415.90 pozisyonunda tanımlı "klimaların" Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına ilişkin olarak süresi biten önlemin ardından yeniden dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.