8546.20 GTIP E Dampinge Karşı SoruşturmaSI

Arjantin'de yayımlanan 2/12/2021 tarihli ve 861/2021 sayılı Yönetmelik kapsamında; 8546.20 pozisyonunda tanımlı "porselen yalıtım materyallerinin" Çin Halk Cumhuriyeti, Kolombiya ve Brezilya menşeli olanlarının ithalatına ilişkin olarak süresi biten önlemin ardından yeniden dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın, soruşturma konusu ülkelerden ithalatı zorlaştırarak ihracatçılarımız açısından bir fırsat doğurabileceği düşünülmektedir.