9017.80 GTIP E Arjantin'de Açılan Dampinge Karşı Soruşturmasi

Arjantin'de yayımlanan 9/11/2021 tarihli ve 757/2021 sayılı Yönetmelik kapsamında; 9017.80 pozisyonunda tanımlı "mezuralar/ölçüm aletlerinin" Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına ilişkin olarak süresi biten önlemin ardından yeniden dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.