AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak bir şikayet alındığı bildirilmişti.