AB KORUMA ÖNLEMLERI AYNI KALDI

Avrupa Komisyonu 2018 yılından bu yana uyguladığı koruma önlemlerine ilişkin yönetmeliği değiştirerek tutarsızlıkları giderdiğini ve önlemleri Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun hale getirdiğini açıkladı. Yönetmeliğe bazı eklemeler yapılsa da önlemlerde bir değişikliğe gidilmediği gözlendi.