ABD İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP’li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulanmaktadır. Anılan önlemin 2019 dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan ön karar 6 Aralık 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.


Bu çerçevede, firmalarımız için yüzde 0,07 (de minimis) ve yüzde 1,75 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmış olup; soruşturma döneminde ABD’ye ihracatı bulunmaması sebebiyle, soruşturmaya konu diğer 21 firma için söz konusu gözden geçirmenin iptal edilmesinin planlandığı belirtilmekte olup söz konusu karara

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-06/pdf/2021-26402.pdfbağlantısından

ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, ilgili telafi edici vergi soruşturmasının nihai kararının ön karar bildiriminin yayım tarihinden itibaren 120 gün içerisinde ITA tarafından açıklanması beklenmektedir.