ABD Menşeli PVC İthalatına Damping

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 3904.10.00.90 tarifesi altında sınıflandırılan ABD menşeli veya çıkışlı PVC ithalatına nihai anti-damping vergileri uygulama kararı aldı.Dampinge karşı önlemin CIF değerin % 9’u olacak ve karar beş yıl süreyle geçerli olacak.