Arjantin'de Açılan Dampinge Karşı Soruşturmasi

Arjantin'de yayımlanan 24/11/2021 tarihli ve 824/2021 sayılı Yönetmelik kapsamında; 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90 , 9004.10.00 ve 9004.90.10 pozisyonunda tanımlı "gözlükler/gözlük çerçeveleri" Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına ilişkin olarak süresi biten önlemin ardından yeniden dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın, soruşturma konusu ülkeden ithalatı zorlaştırarak ihracatçılarımız açısından bir fırsat doğurabileceği düşünülmektedir.