Arjantin'de Yürürlüğe Konulan Dampinge Karşı Kesin Önlem

Arjantin'de yayımlanan 14/12/2021 tarihli ve 915/2021 sayılı Yönetmelik kapsamında; 6401.10.00, 6401.92.00, 6401.99.10, 6401.99.90, 6402.19.00, 6402.20.00, 64 02.91.10, 6402.91.90, 6402.99.10, 6402.99.90, 6403.19.00, 6403.20.00, 6403.40.00, 6403.51.10, 6403.51.90, 6403.59.10, 6403.59.90, 6403.91.10, 6403.91. 90, 6403.99.10, 6403.99.90, 6404.11.00, 6404.19.00, 6404.20.00, 6405.10.10, 6405.10.20, 6405.10.90, 6405.20.00 and 6405.90.00 pozisyonunda tanımlı "ayakkabı ve ayak giyim ürünlerinin" Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına ilişkin olarak çift başına 15,70 ABD Doları kesin önlem yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın, soruşturma konusu ülkeden ithalatı zorlaştırarak ihracatçılarımız açısından bir fırsat doğurabileceği düşünülmektedir.