Ayçiçeği Tohumu İthalatı 567/2

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 29.12.2021 tarihli ve 00070519351 sayılı yazıda; bilhassa Çin Halk Cumhuriyetinden yapılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük kontrollerinde azami hassasiyet gösterilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, "çerezlik" olarak tanımlanan 1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 GTİP'li eşyanın "yağlık" olarak "diğerleri" tanımlı 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP'lerinden beyan edilme olasılığı dikkate alınarak gümrük işlemlerinde azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.