Bazı İthalatlar İçin %2 Oranında Stopaj Uygulanacak

Cezayir’De Bazı İthalatlar İçin %2 Oranında Stopaj Uygulanacak...30.12.2021 tarihli ve 100 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan Cezayir 2022 Bütçe Kanunu'nun 113 üncü maddesi ile aşağıdaki hüküm ihdas edilmiştir.


"Herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yeniden satışa sunulmak üzere ithal edilen eşyanın ithalatında yüzde 2 oranında stopaj uygulanır.

Bu stopaj, ithal eşyaya uygulanacak tüm ithalat vergilerinin hesaplanması sonrasında elde edilecek kıymet üzerinden hesaplanır ve gümrük idaresi tarafından tahsil edilir."

(Önemli Not: Stopaj uygulanacak eşya, ithalatçının bankası nezdinde yapacağı ithalat ön kaydı –pre-domiciliation- aşamasında ithalatın amacına ilişkin deklare ettiği bilgiye göre belirlenmekte olup, bu düzenlemeye ilişkin bir eşya listesi bulunmamaktadır.)