Belirli Dokuma ve/veya Dikişli Cam Elyaf' İçin Sorusturma

Avrupa Komisyonu tarafından, Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak 15 Aralık 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimleri ile önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmalarını açmış olduğu bilgisi edinilmiştir.