Brezilya ATA Karnesi İşlemlerinden Cikmistir.

Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 23.12.2021 tarihli, 70329373 sayılı yazıda; Dünya Gümrük Örgütü'nden (DGÖ) alınan yazıdan bahisle, 63 taraf ülkesi bulunan ATA Sözleşmesi ve 73 taraf ülkesi bulunan İstanbul Sözleşmesine göre, taraf ülkeler arasında ATA karnesi kapsamında başka herhangi bir belgeye gerek duyulmadan eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatının sağlandığı; ATA karnesinin vergi, harç ve basım işlemleri için ise taraf ülkelerce ulusal kefil kuruluşların görevlendirildiğinin hatırlatıldığı;Söz konusu yazıda devamla, Brezilya'da Sözleşmelerin tevdi makamı olarak Brezilya Hükümeti ile ulusal kefil kuruluş arasındaki anlaşmanın sona ermesi ve yeni anlaşmanın gerçekleştirilememesi nedeniyle, Brezilya'daki ATA karnesi sisteminin 1 Ocak 2022'den itibaren kullanılamayacağının bildirildiği ifade edilmiştir.