Cezayir, Avrupa Birliği Ile Olan Ortaklık Anlaşmasını (STA)

Cezayir Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına göre; Cezayir’in AB ile 2002 yılında imzaladığı, 2005 yılında yürürlüğe giren ve 2020 yılında gümrük vergisi indirim takvimi tamamlanan Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması (STA) Cezayir tarafınca revize edilmek istenmektedir. Cumhurbaşkanı açıklamasında; “Bu Anlaşmayı, Cezayir Devletinin bir zaafiyetinin sonucu olarak gördüğünü, bu tür Anlaşmaların her iki tarafın yararına olması halinde makul olarak kabul edilebileceğini, revizyon sonrası oluşacak gümrük vergisi gelirleri ile Cezayir ekonomisinin, üretiminin ve ihracatının destekleneceğini” belirtmiştir.