Çin’in Dış Ticaret İstatistikleri 2021 Kasım da 325,5 milyar dolar ihracat

-Çin’in 2021 Kasım ayı ihracatı 2020 Kasım ayına göre %22,0 oranında artarak 325,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (2020 Kasım ayında 268,1 milyar dolardı).-Çin’in 2021 Kasım ayı ithalatı 2020 Kasım ayına göre %31,7 oranında artarak 253,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (2020 Kasım ayında 192,7 milyar dolardı).


Çin’in 2021 Kasım ayı dış ticaret hacmi 2020 Kasım ayına göre %26,1 oranında artarak 579,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (2020 Kasım ayında 460,7 milyar dolardı).

Böylece, Çin’in 2021 Ocak-Kasım dönemini kapsayan on bir aylık ihracatı %31,1 artmış (2,317 trilyon dolardan 3,026 trilyon dolara yükselmiştir); ithalatı %31,4 artmış (1,857 trilyon dolardan 2,445 trilyon dolara yükselmiştir); dış ticaret hacmi ise %31,3 oranında büyümüştür (4,173 trilyon trilyon dolardan 5,471 trilyon dolara yükselmiştir).

-Çin’in 2021 Ocak-Kasım dönemini kapsayan on bir aylık ihracatı Avrupa Birliği’ne %23,9, ASEAN ülkelerine %18,9 oranında, ABD’ye ise %19,2 oranında artmıştır.

-Çin’in 2021 Ocak-Kasım dönemini kapsayan on bir aylık ithalatı ise Avrupa Birliği’nden %14,2, ABD’den %27,5, ASEAN’dan ise %22,8 oranında artmıştır.