Çin'e Gıda İhracatı Düzenlemeleri

Çin Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) 2017 yılından bu yana yazıda belirtilen 14 ürün grubundan ihracat gerçekleştiren gıda üreticisi firmaların 26 Kasım 2021 tarihine kadar Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi (GACC) ’ne bildirilmesi amacıyla, kayıtlı işletmelere ait bilgilerin iletilen tablolara ürün kategorisine göre işlenerek gönderilmesi talep edilmiş, 14 ürün kategorisi dışında kalan diğer ürünleri üreten ihracatçıların ise 1 Kasım 2021'den sonra bizzat kendilerinin China International Trade Single Window ( www.singlewindow.cn ) üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilmişti.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

- GAAC'ye gönderilen 14 ürün kategorisindeki üretici firmalarımızın bilahare GAAC tarafından internet sitesinde ilan edileceği,

- Bakanlık tarafından GAAC'ye iletilen 14 ürün kategorisindeki üretici firma listelerinde bulunmayan ve bu listeye girmek isteyen üretici firmaların, hem de 14 ürün kategorisinde bulunan ve aynı kategoride başka bir ürün ihraç etmek isteyen kayıtlı üretici firmaların İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Zirai Karantina Müdürlüklerinebaşvurması gerektiği,

- Söz konusu Müdürlükler tarafından uygun görülen başvuruların Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletileceği,

- Genel Müdürlüğe iletilen söz konusu başvuruların adı geçen Bakanlık tarafından resmi yazıyla GAAC' ye bildirileceği,
ifade edilmektedir.