Demirli metallerde hurda ve atıklarına ilişkin ihracat gümrük vergi

Rusya hükümeti, 2022’den itibaren demirli metallerde hurda ve atıklarına ilişkin ihracat gümrük vergi oranlarının değiştirildiği kararnameyi onayladı.Kararnamenin Başbakan Mikhail Mishustin tarafından imzalanarak onaylandığı ifade edilen Hükümet Basın Servisi açıklamasında, ihracat vergilerindeki değişikliklerin hurda demir ve bir dizi kereste ürünlerinde gözlemlenen olumsuz dış koşulların iç pazar üzerindeki etkisini azaltılması, belirtilen ürünlerdeki fiyatların sabitlenmesi ve yerli üreticilere hammadde sağlamaya yardımcı olmasının beklendiği vurgulandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre demirli metal türlerinde hurda demir ve atıkları üzerindeki ihracat vergi oranları yüzde 5 olarak belirlenirken, ancak verginin 1 ton başına 100 Euro’dan az olmayacağı, yeni rejimin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 180 gün boyunca geçerli olacağı vurgulandı.