Deri Ürünlerine Uygulanan Geçici İhracat Vergi Oranları

Azerbayan'da Deri Ve Deri Ürünlerine Uygulanan Geçici İhracat Vergi Oranlarının Geçerlilik Süresi Uzatıldı....Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 20/12/2021 tarih ve 395 No’lu Kararı ile “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliklere göre;


4101 20 1000, 4101 20 3000, 4101 20 5000, 4101 20 8000, 4101 50 1000, 4101 50 3000, 4101 50 5000, 4101 50 9000, 4101 90 0000, 4102 10 1000, 4102 10 9000, 4102 21 0000, 4102 29 0000 ve 4105 10 0000 tali alt pozisyondaki deri ve deri ürünlerine uygulanan geçici ihracat vergi oranlarının geçerlilik süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması kararı alınmıştır.

Diğer taraftan, yapılan diğer değişikliğe göre; 4104 11 1000, 4104 11 5100, 4104 11 5900, 4104 11 9000, 4104 19 1000, 4104 19 5100, 4104 19 5900 ve 4104 19 9000 tali alt pozisyondaki deri ve deri ürünlerine uygulanan geçici ihracat vergi oranlarının 1.000 kg için 350 ABD Dolarından 150 ABD Dolarına indirilmekle geçerlilik süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması kararı alınmıştır.