Dış Ticaret Ödemelerinde Dövize Erişime Getirilen İlave Kısıtlamalar

Arjantin Merkez Bankası'nca ahiren yayımlanan yönerge ile getirilen değişiklikler kapsamında, 01/07/2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31/10/2021 tarihine kadar;


- Firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından 250.000 ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başın yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi,

- Daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri ve görüldüğünde ödeme yöntemlerinin pek çok firma için ilk etapra 31 Ekim tarihine kadar devredışı kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu uygulama 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmeleri önem arz etmektedir.

Dış Ticaret Ödemelerinde Dövize Erişime Getirilen İlave Kısıtlamalar

Arjantin Merkez Bankası'nca ahiren yayımlanan yönerge ile getirilen değişiklikler kapsamında, 01/07/2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31/10/2021 tarihine kadar;


- Firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından 250.000 ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başın yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi,

- Daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri ve görüldüğünde ödeme yöntemlerinin pek çok firma için ilk etapra 31 Ekim tarihine kadar devredışı kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu uygulama 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmeleri önem arz etmektedir.

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 26 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği / İHKİB Eğitim Vakfı uzaktan eğitim organizasyonu ile İstanbul’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 26 Ocak 2022 tarihinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir.