Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri..... Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge’nin 14 üncü maddesinde;