DOKUMAYA ELVERIŞLI IPLIKLERDEN METALIZE IPLIKLERDE DAMPINGE KARŞI ÖNLEM

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11) ile Çin, Hindistan, Kore ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize ipliklerde dampinge karşı önlem devamına karar verildi..Detay Eki