GUMRUK BEYANNAMESINDE MALI SORUMLU HAKKINDA

#Gümrükler #Genel Müdürlüğü #Gümrük #Beyannamelerinin 9 no.lu hanesi ile ilgili yazisi.. Gümrük Yönetmeliğinin 14 numaralı ekinde yer alan “Beyanname Kullanma Talimatına” uygun olarak doldurulmak zorunda. Anılan Talimatta ise 9 no.lu bölüme “ihracatçının ve ithalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılması gerektiği” ifade ediliyor.