Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı (Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın giriş kayıtlarının oluşturulması, Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması, Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, İhraç edildikten sonra geri gelen eşya, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için yaş limiti ).