52,2 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi.

Gümrük İdareleri tarafından 2021 yılı Kasım ayında 38 milyar 184 milyon TL, 2021 yılı Aralık ayında 52 milyar 229 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 1 trilyon 53 milyar 409 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 25,16 olarak gerçekleşmiştir.