Gümrük Kanununda Bireysel Muafiyetlerle İlgili Yeni Düzenleme

Cezayir Ticaret Müşavirliği:Cezayir Gümrük Kanununda Bireysel Muafiyetlerle İlgili Yeni Düzenlemelere Gidildi


2022 Yılı Bütçe Kanunu’ndaki yeni düzenlemelere göre;

  1. 10.000 Cezayir Dinarına kadar olan posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşya ithalat vergilerinden muaf olacaktır.
  2. Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 10.000 Cezayir Dinarı ile 200.000 Cezayir Dinarı arasındaki kullanılmamış eşya için eşyanın tabi olduğu her türlü ithalat vergisinin toplam oranına paralel artışla %70 ila %160 oranları arasında vergi alınacaktır.
  3. Ticari mahiyette olmayan, kişisel kullanıma mahsus kullanılmamış yolcu beraberi olan ve değeri 50.000 Cezayir Dinarı ile 300.000 Cezayir Dinarı arasındaki eşya için eşyanın tabi olduğu her türlü ithalat vergisinin toplam oranına paralel artışla %70 ila %160 oranları arasında vergi alınacaktır.
  4. Profesyonel bir faaliyette kullanıma dönük ve ticarileştirilmeyecek yolcu beraberi veya posta hızlı kargo yolu ile gelen ve değeri 100.000 Cezayir Dinarını geçmeyen kullanılmamış eşya için %75 oranında vergi alınacaktır.
  5. Belirlenen üst limitlerin aşılması halinde eşya bir gümrük rejimine tabi tutulacaktır.

Gelişme Tarihinde: 1 USD= 139 Cezayir Dinarı