Gümrük Vergilerinde Yeni Düzenleme

Amman Ticaret Müşavirliği:Ürdün Başbakanı tarafından yapılan açıklamada Bakanlar Kurulunca alınan bir Karar uyarınca ithalatta uygulanan gümrük vergilerinde yeniden bir düzenleme yapılacağı, bu düzenlemenin ulusal ekonominin rekabet edebilirliğinin arttırılmasını amaçladığını, üretim ve ticari maliyetlerin azaltılacağını, yatırım ortamını iyileştireceğini ve halkın alım gücünü yükselteceği ifade edilmiştir.


Yeni düzenlemeye göre daha önceden 11 kategori altında %0-%40 arasında uygulanan gümrük vergilerinin 4 kategori altında %0-%25 arasında tatbik edileceği, ayrıca, Ürdün'de eşdeğer üretimi bulunmayan (korunma uygulanan gıda, mühendislik ve inşaat ve mobilya ürünleri hariç) ürünler için gümrük vergisinin %5 olarak uygulanacağı kaydedilmiştir.

Düzenleme ile ithalatçıların ve tüccarların pozitif yönde etkileneceği, eşya kategorileri ve uygulanan gümrük vergilerinin daha basit hale getirileceği ve halkın alım gücünün önemli ölçüde artacağı açıklanmıştır.

Açıklamada ayrıca, düzenleme ile gümrük işlemlerinin de basitleştirileceği, sadeleştirileceği, maliyetlerinin azaltılacağı ve hızlandırılacağı da açıklanmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin ayrıntıları henüz açıklanmamış olmakla beraber, düzenlemenin 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği ve Ürdün'ün iş yapma kolaylığı göstergelerinde daha iyi performans sergilemesine katkı sağlayacağı, böylelikle daha fazla yatırım ve ekonomik faaliyete katkı sağlayacağı belirtilmiştir.