Gümrük Vergilerinin Miktarının Belirlenmesine Yönelik Ön Karar

Devlet Gümrük Komitesinin "Özbekistan Cumhuriyeti'ne ithal edilen mallar için ödenecek gümrük vergilerinin miktarının belirlenmesine ilişkin ön karar verme prosedürüne ilişkin Yönetmeliğin onaylanması hakkında" Kararı (27 Aralık 2021 tarihli ve 3343 sayılı) kabul edildi.


Belge, 10 Eylül 2021 tarihli UP-6310 Sayılı "Gümrük prosedürlerini basitleştirme ve devlet gümrük hizmetinin organizasyon yapısını daha da iyileştirme hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kabul edildi.

Kabul edilen belgeyle aşağıdaki düzenlemeler öngörülmüştür:

Ön karar almak için ilgili kişinin başvuruları: Bunu elde etmek için, ilgilenen kişi, gümrük idaresine yazılı olarak veya Birleşik İnteraktif Kamu Hizmetleri Portalı veya Devlet Gümrük Komitesinin resmi web sitesi üzerinden elektronik olarak başvuruda bulunma hakkına sahiptir;

Ön karar alma başvurusunun değerlendirilmesi ve dikkate alınmasının reddedilmesi: Alınan tüm başvurular, Devlet Gümrük Komitesi'nin Birleşik Otomatik Bilgi Sistemine kaydedilir ve kayıt tarihinden itibaren 10 gün içinde değerlendirilir. Yönetmelik, başvuruların dikkate alınmadığı durumları belirler;

Ön karar vermeyi kabul etme ve reddetme gerekçeleri: Devlet Gümrük Komitesi'nin Birleşik Otomatik Bilgi Sisteminde elektronik dijital imza ile onaylanarak Gümrük İdaresi Başkanı (Yardımcısı) tarafından bir ön karar verilir. Ön karar verildikten sonra ilgilinin telefon numarasına ön kararın verildiğine ve gümrük vergisinin ödenmesi gerektiğine dair SMS ile bilgilendirme yapılır;

Ön kararda değişiklikler ve iptali: Gümrük makamları, ön kararda gümrük değerini ve (veya) gümrük ödemelerinin miktarını etkileyen hataların tespit edilmesi, ayrıca ilgili kişinin talebi üzerine veya mevzuattaki bir değişiklikle bağlantılı olarak ön karar değiştirilebilir. (Uzdaily.uz)