GUMRUKTE UYGULANACAK Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) ile Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları :19.80 TL , Konşimentolar:26.80 TL Menşe ve Mahreç şahadetnameleri: 45.40,Gümrük idarelerine verilen beyannameler:176.70 TL...