Güney Sudan - İthalatta Uygunluk Sertifikası İbraz Edilmesi Zorunluluğu

Güney Sudan Cumhuriyeti (GSC) Ulusal Standartlar Bürosu?nun 21 Aralık 2021 tarihli Genelgesinde; ülkeye ithal edilen zararlı ve standart dışı ürünlerin önlenmesini teminen, ülkeye ihraç edilmesi planlanan bütün ürünlerin Güney Sudan?ın belirlediği millî standartlara uygunluğunun, ihraç ülkesinde sevkiyattan önce doğrulanmasının gerektiği, yeterli doğrulamanın sağlanması üzerine sevkiyat için Uygunluk Sertifikası/Certificate of Conformity (CoC) tanzim edileceği; bu sertifikanın Güney Sudan?daki gümrükleme işlemleri sırasında ibraz edilmesinin gerekeceği, bu belgenin ithalatta ibraz edilmemesi halinde eşyanın CIF değerinin %40?ı oranında ceza uygulanacağı hususları yer almaktadır.