G.T.İ.P. KODLARININ GUNCELLENMESI

#Türkiye #Demir ve #Demir dışı #Metaller Dökümü sektörü TOBB bünyesindeki #G.T.İ.P. #Çalışma Grubu hem de kurum olarak resmi makamlar ve çatı kuruluşlar nezdinde yürüttüğü girişimlerde önemli bir başarı sağladı.


Açılmasını ve güncellenmesini talep ettiğim tüm kodlar 2022 Türk #Gümrük #Tarife #Cetveliyle birlikte resmen yürürlüğe girdi.

Mevcut #Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) sektörel ürünlerin malzemesi ve/veya üretim yöntemlerinin tanımlanması konusunda yetersiz kalmaktaydı.

Bu sebeple, #kara ve #deniz taşıt sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya, hidrolik, inşaat ve makine sektörlerine parça üretmekte olan sektörümüzün ihracatının (ve bu alandaki #ithalatın) en önemli bölümü otomotiv veya makine teçhizatı #GTİP numaraları altında gerçekleşmekte ve bu durum sektörün ihracatının doğal olarak gerçek rakamının çok çok altında hesaplanmasına neden olmaktaydı.

Ayrıca, #İlave #Gümrük #Vergisi düzenlemelerinde, diğer istatistiki çalışmalarda ve ticari politikaların oluşturulmasında sektör için kısıtlayıcı durumlar meydana gelmekteydi.

Buna göre; mevcut #GTİP kodlarının sektörün özelinde ana ve alt pozisyonlarda boşluk kalmayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ve gerekli olan ürünlerin için metal döküm olduklarını belirginleştirecek yeni tanımlar açılmasına yönelik talepleri ilgili makamlar tarafından işleme konuldu.

 

http://haber.evrim.com/uploads/files/12986.pdf

 

http://haber.evrim.com/uploads/files/12985.pdf