GM ve GMY ilişkin Sınavları

IGMD Derneğin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 21.12.2021 tarih, 2021/5017-BU sayı ve "Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcısına ilişkin Sınavların Gümrük Yönetmeliği 569, 570, 571 inci Maddelerine Göre Değerlendirilmesi" konulu yazısı...