GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK ALACAKLARI DUYURUSU

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.