GÜRCISTAN MENŞELI METALIZE IPLIKLER IÇIN DAMPINGE KARŞI ÖNLEM

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10) ile Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler icin dampinge karşı önlem getirildi... Detay Eki