Hammadde Ve Yarı Mamullerin İhracatının Vergiye Tabi Tutulması

İran’ın 1401 yılı bütçe tasarısında sanayi ve petrokimya ham ve yarı ham mamulleri ihracatının vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. Ham çeliğin de bu kapsamda değerlendirilmesi beklenmektedir. Bahse konu ürünlere ilişkin listenin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve İran Sanayi, Maden Ticaret ve Tarım Odası tarafından oluşturulup Bakanlar Kurulunun onayına sunulacağı belirtilmiştir.